På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.
Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att ta fram förslag på vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt vilka fastigheter som bör delta.
Därutöver har styrelsen skissat på förslag till såväl stadgar och ansökan till Lantmäteriet.
Medlemmarna kommer få ta del av dessa handlingar inför årsmötet 2022.