Styrelsen presenterade i december 2020 ett förslag till ändrad föreningsform, från ideell förening till samfällighetsförening. Med anledning av att det ordinarie årsmötet i mars skedde digitalt pga. rådande restriktioner bordlades denna fråga tills dess att ett fysiskt möte kunde genomföras.

Ett extra sammanträde där ombildningsfrågan tas upp kommer därför äga rum den 22 september. Håll utkik efter kallelsen som skickas per e-post.

Hälsningar Styrelsen

Läs mer om förslaget här

Se kallelsen här