Protokoll extra sammanträde 22 september

Protokoll extra sammanträde 22 september

Endast en representant per fastighet får delta på mötet med anledning av rådande pandemi. Vänligen observera och respektera detta. 

Tid: Onsdagen den 22 september kl. 18.30. 

Plats: Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka  

Konferenscentret ligger i anslutning till Nacka Simhall. När ni kommer in i entrén till Nacka Sportcenter, följ vägvisning eller fråga vaktmästaren efter Konferenssalen. 
Närmaste buss- och tågstation är Järla station. Gratis parkeringsplatser finns i närheten, utanför Sportcentrum. 

Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.15 sker registrering. Ingen förtäring kommer att erbjudas vid detta tillfälle.  

Handlingar och bilagor extra sammanträde 22 september 2021

Kallelse och bilagor extra sammanträde 22 september 2021