Från och med 2020 kommer ett skriftligt avtal tecknas mellan Björkvik tomtägareförening och de tomtägare med båtplats vid föreningens bryggor. Det skriftliga avtalet har till syfte att klargöra ansvar och regler som både båt respektive båtägare måste uppfylla för att få inneha båtplats vid föreningens bryggor.

Båtplatsavtalet innehåller följande punkter:

  • Avtal om att båtägaren har rätt till båtplats vid föreningens bryggor tills någon av parterna säger upp båtplatsen.
  • Båtplatsavgift betalas årligen.
  • Båtplats som inte är uppsagd till någon av båtfogdarna innan 1 april debiteras.
  • Att båtplatsen inte får vidareuthyras, överlåtas eller lånas ut.
  • Att båtägaren ska följa gällande stadgar och ordningsregler, bjorkvik.nu/batar-och-bryggor/batstadgar-for-bjorkvik-tomtagareforening/
  • Förtöjningsutrustning, med mera.
  • Fritidsbåtsförsäkring inkluderande ansvars- resp. bärgningsförsäkring är ett krav
  • Miljökrav gällande avfall, tanktömning, etc.
  • Miljökrav för båtar äldre än 1993 (mer info kommer separat angående detta)
  • Ansvar och egen risk mellan föreningen och båtägaren

Båtfogdarna kommer under våren-försommaren 2020 att höra av sig till samtliga båtplatsägare för tecknande av båtplatsavtal.