Page 2 of 18

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan. Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas […]

Läs hela nyheten >>

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera […]

Läs hela nyheten >>

Frivillig städdag den 11 september

På grund av att det fortfarande finns viss smittspridning av Covid-19 genomförs även höstens planerade städdag som en frivillig insats. När: Lördagen den 11 september kl. 10:00. Samling vid Björkviksbadet och Norrviksbadet. Förtäring kl. 12:30 vid respektive badplats.

Läs hela nyheten >>

Extra sammanträde onsdagen den 22 september kl.18:30

Styrelsen presenterade i december 2020 ett förslag till ändrad föreningsform, från ideell förening till samfällighetsförening. Med anledning av att det ordinarie årsmötet i mars skedde digitalt pga. rådande restriktioner bordlades denna fråga tills dess att ett fysiskt möte kunde genomföras. Ett extra sammanträde där ombildningsfrågan tas upp kommer därför äga rum den 22 september. Håll […]

Läs hela nyheten >>

Björkviksgolfen

Onsdagen 7 juli spelades årets upplaga av Björkviksgolfen. I år var det elva tappra som ställde upp i tre olika klasser och vi gratulerar följande vinnare. Damer, Herrar och en klass för de som inte har ”officiell handicap” I klassen utan officiell handicap vann Caroline Brännström Damklassen vanns av Eva Areschoug Herrklassen vanns av Bo […]

Läs hela nyheten >>

Hastigheter in och ut från Björkvik

Vår hastighetsmätare på Björksalavägen samlar in alla hastigheter då vi kör in och ut ur området. Vi har sammanställt data från en period på 12-25 mars samt 18 maj – 12 juni. Här kommer några slutsatser. Den uppmätta perioden i maj-juni är avsevärt längre än perioden i mars, men vi ser också att det självklart […]

Läs hela nyheten >>

Inget gemensamt midsommarfirande i år heller, men kanske en midsommarstång igen

Styrelsen meddelar tyvärr att det gemensamma midsommarfirandet vid björkviksbadet i år är inställt. Styrelsen ser inga möjligheter att genomföra evenemanget pga covid-19 och gällande reglering. Det har dock höjts röster och önskemål att ändå få till en midsommarstång som står under både midsommar och sommaren, som traditionen varit. Om frivilliga krafter finns att löva, binda […]

Läs hela nyheten >>

Dags att kora årets golfmästare i Björkvik

Som vanligt spelar vi på Norråva Golfbana för att kunna välkomna spelare utan ”officiell hcp”. Poängbogey med full handicap. Klassindelning är beroende på vilka som anmäler sig. Tävlingsledningen sätter ihop vilka som spelar med varandra.I år hoppas vi på en extra stor damklass. Onsdag 7 juli med första start kl. 8:00 Efter spelad runda har […]

Läs hela nyheten >>

24 april – Frivillig städdag

Vi kommer att genomföra en frivillig städdag 24 april.  På grund av covid genomför vi en frivillig städdag 24 april, mellan kl. 10-12.  Då det är en kort städdag så erbjuds ingen förtäring. Samling vid Björkviksbadet  respektive Norrviksbadet. Vi kommer att städa huvudsakligen på och runt våra badstränder. Slyröjning i diket borta vid bommen ner […]

Läs hela nyheten >>

Avtackning av klubbmästare Mia

I och med årsmötet 2021 avgår Klubbmästare Mia från styrelsen. Styrelsen vill därmed tacka för Mia engagemang i styrelsearbetet och fantastiska midsommararrangemang under alla år. Stort tack, som lämnades över i förhand då årsmötet skedde digitalt.

Läs hela nyheten >>

« Äldre inlägg Nyare inlägg »