Page 2 of 19

GRATTIS MARTIN!

Årets upplaga av Björkviksgolfen spelades som vanligt på Norråva golfklubb. Vi hade i år rekordmånga anmälda men av olika anledningar så sjönk deltagarantalet till 12 tappra som hade en hård dust i det vackra sommarvädret. När allt var klart så stod Martin Hambraeus som slutsegrare.   STORT GRATTIS!

Läs hela nyheten >>

Björkviksgolfen

Hej alla, nu är det dags för den årliga golftävlingen. Tisdag 12e juli på Norråva GK Anmälan till mats.rieger@telia.com med hcp och hemmaklubb Startavgift 50:- som används till priser som vanligt. Dessutom har vi ju nu vår vandringspokal

Läs hela nyheten >>

Styrelsemedlemmar sökes till Bullandövägens samfällighetsförening

Bullandövägens samfällighetsförening har ett akut behov av att hitta kandidater till styrelsen innan den 31 augusti. Om inte en ny styrelse väljs i augusti får det till konsekvens att Länsstyrelsen tvingas tillsätta ledamöter, vilket innebär ökade kostnader och höjda medlemsavgifter. Ni ombeds därför att läsa bifogad skrift från samfällighetsföreningen och kontakta Anita Yngve i valberedningen […]

Läs hela nyheten >>

Info från kommunen om VA-arbeten i område B3

Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen […]

Läs hela nyheten >>

Information om kommande händelser i delar av vårt område

Värmdö kommun kommer nu tillsammans med Tyrens och Frentab påbörja projektering PFO B3 Norra Älvsala 1 område. Med projektering menas att man går in på detaljnivå och placerar VA-ledningarna där de ska ligga samt att man även går in i detalj kring pumpstationernas utförande. Tyrens kommer att vecka 13 gå ut och påbörja geotekniska undersökningar […]

Läs hela nyheten >>

Information om kommande aktiviteter 2022

Fliken aktiviteter är nu uppdaterad med information om viktiga datum under 2022 att lägga på minnet. Årsmötet kommer äga rum måndagen den 21 mars. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte det här året, men har beredskap för ett digitalt möte om så skulle krävas pga. restriktioner. Vårens städdag är planerad till den 23 april […]

Läs hela nyheten >>

Information om döda granar pga. angrepp av granbarkborre

För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information. Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen. Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020. https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547 […]

Läs hela nyheten >>

Uppdatering om arbetet med bildande av gemensamhetsanläggning

På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att […]

Läs hela nyheten >>

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan. Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas […]

Läs hela nyheten >>

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera […]

Läs hela nyheten >>

« Äldre inlägg Nyare inlägg »