Kategori: VA (Sida 2 av 2)

Slamtömning i vårt område

Värmdö kommun har tidigare informerat på sin hemsida att slamtömning kommer bara ske om tanken ligger inom 10 meter från där de kan köra fram med tankbilen. Detta på grund av en apropå från arbetsmiljöverket över chaufförernas arbetsmiljö.
Lösningen skulle vara att antingen flytta sin tank eller att själv köpa en sugslang att antingen gräva ner eller lägga ut inför tömning så chaufförerna inte behövde gå så långt. Jag har själv över 35 meter till min tank och har läst på arbetsmiljöverkets skrift. Min tolkning var att arbetsmiljöverket påtalar att arbetsgivaren måste se över arbetsmiljön för chaufförerna gällande befintliga system och att påverka hur nya system ska placeras. På grund av detta skickade jag till Värmdö kommun för att få svar på vad som verkligen gäller. Jag är nog långt ifrån den enda som mailat dem.

Nu har Värmdö kommun uppdaterat sin hemsida med ny information.

Via mail fick jag nedan som svar:

Information till fastighetsägare med enskilda avloppsanläggningar.
Arbetsmiljöverket har återtagit sin tidigare information om att fastighetsägare måste köpa slang för att få sina enskilda avloppsanläggningar tömda. Den tidigare informationen från Arbetsmiljöverket har från många kommuner uppfattats som ett krav och har fått till följd att entreprenörer och kommuner uppmanat kunder att installera sugledning eller mobil slang för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har genom ny information hösten 2013 uppmärksammat branschen om att detta inte är krav utan ska ses som rekommendationer.
Arbetsmiljöverket medger även att de tidigare gått ut med felaktig information till kommunerna. Ansvaret att lösa arbetsmiljöproblemen bör istället ligga på den som är anlitad av kommunen för att samla in slammet.
Vad händer nu och hur påverkas du som slamkund?
Arbetsmiljökraven om att långa slangdragningar inte får ske kvarstår, det har inte skett någon förändring av lagstiftningen. En utredning om hur det ska lösas pågår, Under tiden utförs tömningar som vanligt.

Frågan fortgår men ännu behöver jag och många med mig inte tvingas till några åtgärder.

/Christer
(hemsidesansvarig och sekreterare i styrelsen)

VA-presentation på årsmötet

På årsmötet var representanter från Värmdö kommun och informerade om utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö och i vårt område. Jag ska försöka sammanfatta lite vad jag uppfattade och hur jag tolkade det.

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Värmdö kommun kommer att ske vare sig vissa invånare vill det eller inte. Detta för att kommunen har ansvar för miljön, infrastrukturen och invånarna inom kommunens gränser och den ökade befolkningsökningen i kommunen skapar ökade risker för saltvatteninträngning i brunnar, vattenbrist, brist på säkert avlopp mm.
Kommunen tittar på de olika områdena som idag har enskilda VA-lösningar och bedömer utbyggnaden baserat på behov. Varje område ska sedan gå igenom en process på ca 6-18mån beroende på förfarande och överklaganden. Osäkerheten i vägt behov och process ger ett tidsspann för att vi ska få kommunalt VA i vårt område på ca 2016-2025.

Kommunen drar inte in detta gratis på vårt område utan varje tomtägare får betala en obligatorisk engångsavgift för att få VA framdraget till tomtgränsen. Denna avgift är för tillfället ca 250.000kr. Till detta tillkommer varje fastighetsägares kostnad för att dra fram en godkänd tillkoppling från sina egna hus till tomtgränsen.

När kommunen drar in VA i ett område lägger de ledningen mitt i vägen med anslutningar på vardera sida för fastighetsägarna att ansluta sig till. Fastighetsägaren kan själv påverka var anslutningen kommer att hamna. Kommunen ansvarar för att återställa vägen till dess tidigare skick.

Under 2013 kommer kommunen dra en vattenledning från Strömma till Stavsnäs (Stavsnäs har stort behov just nu) och den vattenledningen kommer lägga ett strandhugg i Östra Älvsala. Det är den vattenledningen vi sedan kommer kopplas in på.

Den powerpoint vi fick se på årsmötet finns här.

Mer information finns på kommunens hemsida www.varmdo.se.
Direktlänk till ”Vatten, avlopp och slam” på kommunens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

Nyare inlägg »