Nu drar arbetet igång med vatten och avlopp i första delen av vårt område (kallat område D), de fastigheter som har beteckning Älvsala.

Övriga områden med fastighetsbeteckning Björkvik startas inte än.

De har börjat spränga vid Solsalavägen och nya tillfälliga vägar byggs för fullt.

Tidplan för arbetena i Älvsala

Informationsbrev 2 område D från Frentab

Karta Informationsbrev 2 område D