De närmaste två veckorna kommer geotekniska undersökningar (provtagning) för nytt VA system ske. Det är ca 40 punkter som ska undersökas och varje borrning tar ca 30-90 minuter.

Det är en större maskin (2 m bred) som tar prover med ca 100 m avstånd och man kan inte köra förbi när de provtar utan man får välja en annan väg eller vänta till de är klara. Bifogat finns två kartor som visar provtagningspunkterna.

Karta 1

Karta 2