Bullandövägens samfällighetsförening har ett akut behov av att hitta kandidater till styrelsen innan den 31 augusti. Om inte en ny styrelse väljs i augusti får det till konsekvens att Länsstyrelsen tvingas tillsätta ledamöter, vilket innebär ökade kostnader och höjda medlemsavgifter.

Ni ombeds därför att läsa bifogad skrift från samfällighetsföreningen och kontakta Anita Yngve i valberedningen om ni har möjlighet att ställa upp.

http://media.bjorkvik.nu/2022/06/Till-medlemmarna-i-Bullandövägens-samfällighetsförening-2022.pdf