NY LOKAL

Värmdö kommun har beslutat att inte hyra ut sina lokaler till externa uthyrare med tanke på coronaviruset, vilket gör att vi tvingats byta lokal för årsmötet 25 mars. Ny lokal är alltså:

Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka 

Konferenscentret ligger i anslutning till Nacka Sporthall/Nacka Simhall. När ni kommer in i entrén till Nacka Sporthall gå rakt igenom byggnaden och ut på baksidan. Snett nedåt till höger ligger konferenscentret.

Närmaste tågstation är Järla station och busstation är Nacka Gymnasium. Gratis parkeringsplatser finns i närheten på Nacka Sportcentrums Parkering.

CORONAVIRUSET

Styrelsen har också fått frågor gällande genomförandet av årsmötet med tanke på Coronaviruset och smittorisken. Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har i dagsläget bedömt att årsmötet kan genomföras.

Ändrade rekommendationer eller beslut från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter kan ändra beslutet och detta kan ske med kort varsel. Vi uppdaterar eventuellt ändrade beslut via vår webbplats, nyhetsbrev och facebooksida samt med anslag på informationstavlan i Björkvik.

Styrelsen uppmanar dock att sjuka personer inte närvarar vid årsmötet. Styrelsen uppmanar även äldre personer med en underliggande sjukdomsbild eller nersatt hälsotillstånd att inte närvara vid årsmötet.

INGEN FIKA INNAN

För att minimera eventuell smittspridning har vi valt att inte bjuda på kaffe/te + mackor.

Från 18.00 går det dock att hämta ut nya nycklar till låsen för vägbommarna.