Björksalavägen kommer att öppnas fredag 12 juli efter arbetsdagens slut, och kommer hållas öppen under 3 veckor, då Frentabs personal har semester.
De temporära vägarna kommer att vara stängda för biltrafik under denna tid.
Arbetet återupptas måndag 5 augusti då Björksalavägen stängs och de temporära vägarna öppnas för biltrafik igen.

För mer detaljerad information se Frentabs informationsbrev.

Frentabs informationsbrev

Karta som visar var informationstavlor finns