Bullandövägens samfällighetsförening har skickat ut info till föreningarna längs Bullandövägen och informerar om pågående arbeten med utbyggnaden av kommunalt VA i områdena kring Bullandövägen. 

Vid ett möte med Värmdö kommun, Frentab och Bullandövägens samfällighet fick de frågan om att lägga ut lokal information om pågående arbeten på sin webbplats. För kommunen och entreprenören är det intressant att nå ut med information till så många som möjligt av de 700 medlemmar som trafikerar Bullandövägen. 

Bullandövägen kommer att påverkas i ca 10 år framöver både genom direkta ingrepp i vägen och omfattande tung trafik då mängder av material kommer att transporteras till och från våra områden.

Sedan november i år pågår arbetet med att ansluta Bullandöområdet som skall vara klart 2022-06 då reningsverket på Bullandö marina skall vara ersatt. Detta innebär att VA-ledningar kommer att ledas genom Östra Älvsala och anslutas vid anslutningspunkt på Östra Älvsala till sjölagda ledningar mot Strömma och vidare till Käppala reningsverk på Lidingö.
Läs mer om denna projektering och utförande i form av dokument med lägesbeskrivning från utförande entreprenör (Frentab) här >>

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Älvsala – PFO B3 Norra Älvsala 1

Aktuell information och status för Björkvik Tomtägareförening område Björkvik – PFO B6 Björkvik