Under midsommarhelgen har flera av våra medlemmar rapporterat in oerhört höga hastigheter från bilförare på våra vägar. Hastigheter på bl.a. 89 km/h har uppmätts.
Det är oerhört sorgesamt att detta sker, trots försök att se till att bilförare håller ner hastigheten på våra vägar. Det är också häpnadsväckande att detta sker under sommaren då många personer och särskilt barn uppehåller sig på och nära våra vägar.

Ansvariga ur styrelsen har själva iakttagit dessa höga hastigheter och stannat dessa bilförare. Det är återigen häpnadsväckande gällande den oförståelse och oförskämdhet som de blivit bemötta när de konfronterar fortkörarna.

Styrelsen vill därför härmed starkt uppmana alla våra medlemmar att ansvara för att hastigheterna måste hållas ner på våra vägar.

Oavsett om det är ni själva som kör för fort, er släkt eller vänner som kommer på besök, eventuella hyresgäster eller andra som kör på våra vägar så ber vi samtliga tomtägare och medlemmar i föreningen att informera om att hastighetsgränserna ska respekteras och efterlevas.

Vi vill med all tydlighet klargöra att det är ett måste ur flera synpunkter och skäl. Respekteras och efterlevs inte detta så kommer det krävas kostsamma åtgärder för att se till att få ner hastigheten på våra vägar.

Styrelsen vill därför härmed vänligen be alla tomtägare och medlemmar i föreningen att gemensamt ta ett ordentligt tag kring detta.
Vänligen informera alla som kör på våra vägar som är på ett eller annat sätt knutna till er tomt att hålla hastigheten nere och respektera hastighetsgränserna.

/ Styrelsen