Vanligtvis så skickas inbetalningskorten för årets medlems-, väg-, städ- och båtavgifter ut i maj varje år, men eftersom vi i år byter ekonomisystem så är fakturorna försenade.

Om allt går enligt planerna kommer fakturorna att skickas ut i månadsskiftet juni/juli. Från och med i år får alla fastighetsägare en faktura och inte bara inbetalningskort. 

Till nästa år och framåt kommer vi försöka spara på miljö och porto och skicka ut majoriteten av fakturorna via e-post istället. Mer information om detta kommer senare i år.