Avverkningsdagen 2015 går av stapeln 17:e oktober mellan kl 10-13 vid korsningen Björksalavägen och Dalsalavägen.
Mer information finns här och här.
Maila ditt deltagande till grönomradesansvarig.