Nedan från Vörmdö kommuns hemsida. Finns även att finna i denna länk.

”Du får endast fylla din pool eller badtunna med:

  • Kommunalt vatten (exempelvis via beställning av tankbil). Kommunalt vatten får användas med vissa undantag då det tidvis kan vara brist på vatten även i de kommunala vattenverken. Bor du i Stavsnäs, Djurö eller Sandhamn ska du inte fylla poolen med kommunalt vatten från dessa vattenverk.
  • Avsaltat havsvatten. Detta är dock inte rekommenderat då det kan bli mikrobiologiska problem med kvaliteten på vattnet.

Det är alltså inte tillåtet att fylla en pool eller badtunna med grundvatten från din egna borrade brunn eller från en samfällighetsförenings gemensamma brunn. Orsaken är att det är så pass stora mängder vatten som behövs tas ut ur de hårt belastade grundvattenmagasinen. På så sätt minskas risken för överuttag, med sinande brunnar eller förhöjda salthalter i dricksvattnet som följd.

Om du ändå vill ta ut grundvatten ur egen brunn för att fylla en pool eller badtunna finns möjlighet att söka tillstånd hos Miljödomstolen. Observera att detta även gäller en- och tvåfamiljsfastigheter.”

/Christer
(för styrelsen)