Nu finns årsmötesprotokollet för 2013 på hemsidan. Kolla under menyn Information och Årsmöteprotokoll. Protokollet i sig är fortfarande på rundtur mellan årsmötesordförande, årsmötessekreterare och justeringsmän för underskrift men respektive part har godkänt att det läggs ut på hemsidan. De bilagor som tillhör protokollet följer normalt inte med protokollet men flertalet av årets bilagor finns att finna under menyn Information och Verksamhetsberättelse fram till inför nästa års årsmöte