Torsdag 21 mars är det årsmöte i Nacka konferenscenter (där vi brukar vara). Verksamhetsberättelsen och övriga handlingar inför årsmötet finns på www.bjorkvik.nu under vänstermenyn ”Verksamhetsberättelse”.

Planerade aktiviteter under året finns på www.bjorkvik.nu och under vänstermenyn ”Kommande aktiviteter”. Planera in dem i din kalender.

När medlemmar i Björkviks tomtägareförening byts eller ändrar uppgifter ska det anmälas till styrelsen så avgifter och information hamnar rätt. Samma gäller för Bullandövägens Samfällighetsförening. Information gällande båda finns på www.bjorkvik.nu och under vänstermenyn ”Ändringsblankett medlemsregister”