Lördagen 13 oktober var det avverkningsdag på ägorna. Område för dagen var Skärmaröstigens början. Flertalet träd togs ner för att öppna upp, släppa in solen iom det få föryngring. Det var ca 15st deltagare som för arbetsinsatsen bjöds på korvgrillning och ved.