Nu är T-bryggan klar för denna gång. Meningen är att bryggan ska avslutas som ett Y men fundamenten längst ut är inte klara. Styrelsen stod inför beslutet att slutföra bryggan fram till änden, för att sedan riva slutet och bygga Y:et, eller stoppa som den är för att bygga klart när fundamenten är klara. Styrelsen valde det senare.
Planen är att sätta bänk och badstege på bryggan när den väl är klar (badstegen kanske redan innan).Tillägg: Ett fåtal medlemmar har ställt upp gratis flera helger, och timmar, för att få ordning på bryggan. Nästan lite Churchill över det hela. Inför fortsättningen vore det toppen om flera medlemmar kunde ställa upp annars finns risk att de fåtalet medlemmar blir utbrända och föreningen får börja betala och leja tjänsten för att få saker gjorda. Gäller inte bara bryggor utan även avverkning och andra göromål. Utöver att man gör en insats och det blir fint är det också trevligt att umgås med andra medlemmar.

/Christer
(för styrelsen)