Page 2 of 19

Info från kommunen om VA-arbeten i område B3

Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen […]

Läs hela nyheten >>

Information om kommande händelser i delar av vårt område

Värmdö kommun kommer nu tillsammans med Tyrens och Frentab påbörja projektering PFO B3 Norra Älvsala 1 område. Med projektering menas att man går in på detaljnivå och placerar VA-ledningarna där de ska ligga samt att man även går in i detalj kring pumpstationernas utförande. Tyrens kommer att vecka 13 gå ut och påbörja geotekniska undersökningar […]

Läs hela nyheten >>

Information om kommande aktiviteter 2022

Fliken aktiviteter är nu uppdaterad med information om viktiga datum under 2022 att lägga på minnet. Årsmötet kommer äga rum måndagen den 21 mars. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte det här året, men har beredskap för ett digitalt möte om så skulle krävas pga. restriktioner. Vårens städdag är planerad till den 23 april […]

Läs hela nyheten >>

Information om döda granar pga. angrepp av granbarkborre

För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information. Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen. Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020. https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547 […]

Läs hela nyheten >>

Uppdatering om arbetet med bildande av gemensamhetsanläggning

På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att […]

Läs hela nyheten >>

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan. Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas […]

Läs hela nyheten >>

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera […]

Läs hela nyheten >>

Frivillig städdag den 11 september

På grund av att det fortfarande finns viss smittspridning av Covid-19 genomförs även höstens planerade städdag som en frivillig insats. När: Lördagen den 11 september kl. 10:00. Samling vid Björkviksbadet och Norrviksbadet. Förtäring kl. 12:30 vid respektive badplats.

Läs hela nyheten >>

Extra sammanträde onsdagen den 22 september kl.18:30

Styrelsen presenterade i december 2020 ett förslag till ändrad föreningsform, från ideell förening till samfällighetsförening. Med anledning av att det ordinarie årsmötet i mars skedde digitalt pga. rådande restriktioner bordlades denna fråga tills dess att ett fysiskt möte kunde genomföras. Ett extra sammanträde där ombildningsfrågan tas upp kommer därför äga rum den 22 september. Håll […]

Läs hela nyheten >>

Björkviksgolfen

Onsdagen 7 juli spelades årets upplaga av Björkviksgolfen. I år var det elva tappra som ställde upp i tre olika klasser och vi gratulerar följande vinnare. Damer, Herrar och en klass för de som inte har ”officiell handicap” I klassen utan officiell handicap vann Caroline Brännström Damklassen vanns av Eva Areschoug Herrklassen vanns av Bo […]

Läs hela nyheten >>

« Äldre inlägg Nyare inlägg »