Hänglåsen till områdets vägbommar har nu uppnått sin tekniska livslängd och reservdelar till dessa går inte längre att införskaffa. Styrelsen har därför införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen.

Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen. Dessa kommer att kunna kvitteras ut på föreningens årsmöte den 25 mars alternativt avhämtas hos båtfogdarna efter den 25 mars.

Byte av låsen kommer att ske under april månad. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.